Svensk version
Wersia Polska

 

Aktiviteter som Ogniwo genomfört 2005

 

Ni är hjärtligt välkomna att ansluta er till våra aktiviteter samt att besöka oss i vår klubblokal. Ni kan träffa såväl gamla som nya vänner över en kopp kaffe.

__________________________________

 

       26 november 2005 kl.19.00

Traditionell firande av Anders Dagen

 

"Anders Danskväll"

 

på restaurangen Pappa Pe i Danvikstull

 

I programmet traditionella Anderslekar, lotteri.
A& Bruno italiensk grupp bjuder på  Live musik

                                                    

20 november kl. 13.00

koncert  - sånger från Lwow av Wlodka Wotki

"Älskade  Lwow" 

 

13 november kl. 13.00 

T.P. Ogniwo inbjudit sina medlemmar till ett  möte med framstående polsk kardiolog 

prof. Jan Borowiec 

dagenstema -  "Dagens omhändertagande av hjärtpatienter" 

 

den 16 oktober kl 13.00

träff med RP konsul Pawel Sokolowski som berättade om polska imigranter i Sverige

efter  Polen anslutning  till EU

möten på klubben på Sysslomansgatan 8

 

den 27 september kl 19.00

mötet med RP konsul Marek Bykowski

Marek Bykowski berättade om Polakers deltagande i II Världskriget

 

den 24 maj 2005
kl. 20.00

 Svensk – Polska Föreningen i Stockholm och Polska Sällskapet Ogniwo i Stockholm
inbjudit medlemmar till ett rundabordssamtal om
"Polen - Ett år i EU".

Mötet ägde rum  i Ogniwo's lokaler, Sysslomansgatan 8 (T-bana Fridhemsplan). Mötet hålls på svenska. 

Samtalet inledes av Börje Risinggård, chef för Svensk-Polska Handelskammaren, och departementssekreterare Gunnar Haglund, Utrikesdepartementet, som berättade om dem ekonomiska och politiska aspekter av Polens första år i EU. 
 
"Gunnar Haglund inledde med att tala om EU-medlemskapets stora och positiva betydelse för utvecklingen i Polen. Landet är idag det mest EU-positiva av alla nya medlemsstater. Förmodligen har den positiva utvecklingen av den polska exporten påverkat den allmänna opinionen i positiv riktning. Det är framför allt exporten av polska livsmedel som ökat, vilket även medfört prisökningar i Polen. Stark ökning noteras för bl.a. oxkött (en ökning på drygt 100 % i både volym och värde), kondenserad mjölk och grädde (en ökning i värde med 35 %), ost (värdemässig ökning på ca 50 %) och smör (400 %).
 
Redan under det första året som medlem har Polen också mottagit ett omfattande stöd till olika sektorer i samhället såsom miljö, infrastruktur och energi. Allt helt i enlighet med hur EU arbetar.
Under perioden 2004-06 uppgår EU:s stöd ur EU:s sammanhållnings- och strukturfonder till Polen till sammanlagt drygt 12 miljarder Euro. EU:s stöd till det polska jordbruket under samma period är ca 2,9 miljarder Euro. För att erhålla stöd måste polackerna förstås skjuta till betydande belopp ur egen kassa.
 
Börje Risinggård visade med intressanta illustrationer hur den svenska handeln med Polen har ökat kraftigt under flera år. Det svenska näringslivet har en framskjuten position i Polen som sjunde största utländska investerare. Handeln ökar snabbt. Vår samlade handel med Polen som 2004 uppgick till ca 34,5 miljarder kronor bör kunna vara större än vår samlade handel med Spanien redan 2008. Samtidigt måste vi konstatera att vår samlade handel med de baltiska staterna och deras 7,5 miljoner invånare idag uppgår till 25,4 mdr kronor medan vår samlade handel med Polen och dess 38,5 miljoner invånare endast uppgår till 34,5 mdr kronor… Samtidigt måste vi vara på det klara med att för Polen är inte Sverige av högsta prioritet. Det är Tyskland och Frankrike.
 
Flera frågor i diskussionen gällde handelsstatistiken. Det är inte möjligt att få nedbruten statistik som visar hur stor del av exporten från Polen till Sverige som härrör från svenska företag i Polen. Men eftersom handeln har mer än fördubblats på några år så har naturligtvis svenska företag i Polen bidraget till denna ökning. Antalet polska företag i Sverige är ännu mycket ringa.
 
I den efterföljande buffén som Ogniwo bjöd på fortsatte samtalet." 

(vid pennan Arne Westling)

helgen 19 – 22 maj 

Polska Sällskapet Ogniwo och Svensk – Polska Föreningen i Stockholm

gemensam  resa över helgen 19 – 22 maj med färja från Nynähamn till Gdansk och åter med en utflykt till närområdet kring Gdansk.  

 

den 9 maj 2005 från kl 15.00 till kl.18.00

Polska Sällskapet ”OGNIWO” och den Polska Kvinnoklubben ”SABAT” 

under patronat av Grazyna Prawda - fru till Polens Ambassadör Marek Prawda, inbjudit till 

SVENSK- POLSKA KVINNOKONFERENSEN 

på Teater REPLICA, Hantverkargatan 78, 

”Jämställdhetsvilkor för kvinnor med invandrarbakgrund - möjligheter och begränsningar för polska kvinnor i Sverige”

  IMG_0074.JPG (1220624 bytes)foto en

 

IMG_0097.JPG (1246504 bytes)foto en

 program för konferensen:

Kl. 15.00 – Konferens deltagarna välkomnas av Maria Olsson –    Ordförande i Polska Riksförbundet i Sverige

  Kl. 15.05 – Öppningstal, fru Grazyna Prawda –  fru till den Polska Ambassadören i Sverige.

  Kl. 15.15 – Teater Replica – skådespelare spelar interaktiv teater,         under ledning Jurek Sawka – regissör Teater Replica.

  Kl. 16.00 – Skilda villkor för kvinnliga chefer – Tre kvinnor berättar om sina erfarenheter från olika arbetsvärldar (forskning, privatsektor och den offentligtsektorn:  Malgorzata Anna Packalen – professor Uppsala Universitet, Irena Lundberg- projektledare Stockholms Näringslivskontoret, Marzena Hausman – vicedirektören SEB.

  Kl. 16.45 – Frågestund

  Kl. 17.00 – Paneldebatt moderatorjournalisten Magdalena Pramfeldt . I panelen: Kirsti Kolthoff – President of European Women’s Lobby , Ulla Lisa Blom – President of Business and Professional Women in Sweden , , Gabriella Mast- Weggeman Projektledare ALMI Företagspartner,  Iwona Preis – Projekt Manager,  Länsstyrelsen

  Kl. 18.00 Avslutning

              Kl. 18.30 Cocktail på  Ambassaden. RP  

 

Så här kommenterade PITEM (Partnerskap för Integration, Tillväxt, Entreprenörskap och Mångfald) vår konfwrens i informationsblad Nr 8 – maj, 2005. Pitem driver projekt för stöd till kvinnors entreprenörskap; för synliggörande av diskriminerande strukturer och för attitydförändring

"SVENSK-POLSKA KVINNOKONFERENSEN

Polska Sällskapet ”OGNIWO” och den Polska Kvinnoklubben ”SABAT” under patronat av Grazyna Prawda – fru till Polens Ambassadör Marek Prawda bjöd den 9 maj, på europadagen, in oss att delta i en kvinnokonferens med underrubriken ”Jämställdhetsvillkor för kvinnor med invandrarbakgrund – möjligheter och begränsningar för polska kvinnor i Sverige”.

 Konferensen inleddes med att vi välkommnades av Maria Olsson, ordförande i Polska Riksförbundet i Sverige. Maria har tidigare deltagit i projekt hos BalticFem.

Under konferensen deltog vi i interaktiv teaterföreställning ledd av Jurek Sawka, regissör vid Teater Replica, där konferensen hölls. Det var stimulerande att se hur föreställningen engagerade publiken. Vi fick också ta del av tre kvinnors berättelser från olika arbetsvärldar i Sverige, forskning, privat- och den offentliga sektorn.

Dagen avslutades med en paneldebatt ledd av moderator Magdalena Pramfeldt. I panelen som diskuterade polska kvinnors företagande och arbete, fanns Kirsti Kolthoff, (president of European Women’s Lobby), Ulla-Lisa Blom (president of Business and Professional Women in Sweden), Garbriella Mast-Weggeman (Almi), Iwona Preis (Länsstyrelsen) och Maria Olsson (ordf, Polska Riksförbundet i Sverige)."

             

 

 18 mars 2005 kl 18.00

ÅRSMÖTE

adress: Sysslomansgatan 8 i Stockholm

 

lördagen den 5 februari 2005

  kl. 20.00  Polska Sällskapet OGNIWO inbjudit till en traditionell  karneval fest 

adress: restaurang ”Matlustan Cafe" ,Torsgatan 14 i Stockholm 

musik - Marek Pawlak & Co. 

 

jul1111.gif

önskar Polska Sällskapet OGNIWO

den 9 januari 2005 kl. 13.00
PS OGNIWO tillsammans med Polska Scauter LS-Kaszuby

julgransplundring i Alviks Medborgarhus i Alvik

alvik2005.jpg (13381 bytes)

choink2.jpg (44375 bytes)

alla barn  överraskades av barnlekar och musik, lottdragning, Julspel och dansgruppens Piastowie uppvisning. 

och fick en present personligen av  tomten