Kontakt

Polska Sällskapet Ogniwo
Box 11087
100 61 Stockholm
Besöksadress: Sysslomansgatan 8
Telefon: 08-653 20 52
Mail: info@ogniwo.se
Kontaktpersoner:
för svenska myndigheter: Grazyna Piatek
för polska myndigheter: Maria Olsson
Sektioner:
Polska Folkdansgruppen PIASTOWIE
Kvinnoklubben Sabat
Riksorganisation:
Polska Riksförbundet i Sverige