Svensk version
Wersia Polska

 

Medlemskap

Vill du bli medlem i Ogniwo i Stockholm kontakta oss
på telefon 08-653 20 52
eller mail info@ogniwo.se

Innan du kontaktar oss vill vi att du läser igenom våra stadgar
så du är införstådd med dem och accepterar dem.

Medlemsavgiften är idag på 150 kr/medlem och år.
Vårt postgiro är 850587-7.