Svensk version
Wersia Polska

 

Om Ogniwo

Sällskapet uppgift är att upprätthålla polska traditioner samt att sprida polsk kultur både bland polska emigranter och i det svenska samhället. Sällskapet bedriver aktiviteter för såväl barn och ungdomar som vuxna.

"OGNIWO" har kulturverksamhet i form av möten med författare, artister och andra intressanta personligheter.

"OGNIWO" organiserar varje år stora välgörenhetsbaler i februari månad för att samla resurser för de mest behövande i Polen.

Förutom mycket populära danstillställningar och olika högtidsfiranden ordnar T.P."OGNIWO" även danskurser  kurser i svenska språket och datakurser för kvinnor och flickor.

Föreningen anordnar tematräffar bl a "Smått och gott för själen och kroppen""

Sällskapet förfogar över ett omfattande bibliotek av böcker, tidningar och videofilmer.

Flera grupper är aktiva i samarbete med "OGNIWO" bl a Folkdansgruppen "Piastowie", Dansgruppen Colombina och framgångsrika kvinnor "Sabat". 

Sällskapet samarbetar med Oberoende Polska Scouter "Kaszuby".

Klubb för framgångsrika kvinnor "Sabat" har cirka 60 kvinnor.

Klubben har regelbunda möten för sina medlemmar.

Polska Sällskapet "OGNIWO" tillhör Riksförbundet Polska Föreningar i Sverige.

Regelbundna aktiviteter äger rum i OGNIWO's lokal:
Folkdans Folkdansgruppen "Piastowie" - onsdagar, kl.18.00
kontaktperson - Grazyna Piatek

1700-talsdanser "Dansgruppen Colombina" - tisdagar, kl 18.00
kontaktperson - Anita

Kurser i svenska - måndag 18.30, onsdag 19.00, torsdag 19.00
kontaktperson - Joanna Janasz  

Ni är hjärtligt välkomna till att ta del av våra arrangemang och aktiviteter. 
Adress: Sysslomansgatan 8

Alla medlemmar är varmt välkomna!

Polska Sällskapet ”Ogniwo`s” planerad verksamhet för 2008.

2 mars kl. 13.30

z cyklu i serien "Smått och gott för själen och kroppen "

ett möte med teatrologoch tolken Jolantą Szutkiewicz:

"Svensk Barabasz i Polen"

författare till en först polsk översättning från svenska till polska språket av Barabasz av Pär Lagerkvist och nyligen scensättningi av detta verk på Witkacy Teater i Zakopane.

för kroppen den här gången traditionell polsk soppa "żurek".

8 mars 2008
Kvinnodaggen – arrangemang och firande av Internationella Kvinnodagen

16 mars 2008
Årsmöte - föreningens klubblokal på Sysslomansgatan 8

3 maj 2008
Firande av Polens Nationella Helgdag


maj 2008
Firande av Mors dag och Barnens dag - uppträdande av Polska Folkdansgruppen Piastowie.

6 juni 2008
Firande av Sveriges Nationell dag och Svenska Flagans Dag på Skansen

Juli 2008
Folkdans Världs Festival i Polen - Folkdansgruppen ”Piastowie” medverkar
1.07 – 20.08 Sommaruppehåll.
augusti 2008
Internationella Dagar på Skansen, Ogniwo och Folkdansgruppen Piastowie medverkar

September 2008
Ny start för språkkurser
Informations möte för nyanlända med Polska General Konsul som skall informera om juridiskt status av polska medborgare som kommer till Sverige för att söka arbete.
Jämställdhets villkor i Sverige och Polen - Kvinnokonferensen anordnad av Polska Kvinnoklubben Sabat i samarbete med Polska Sällskapet Ogniwo och Polska Riksförbundet


Oktober 2008
Planeras möte med Statens Migrationsverken som skall förklara vilka regler gäller för polska medborgare som vill arbeta och bosätta sig i Sverige. Möte skall ske på svenska och tolkas till polska. Frågor skall överlämnas i förväg för att underlätta översättning.

Informationsmöte med representant från Arbetsförmedling som skall informera om regler och förordningar som råder på den svenska arbetsmarknaden.
Minnesstund på Haga Norra Katolska Kyrkogården – kransläggning.


November 2008
Deltagande i firande av Polens Oberoendedag
”Andrzejki” traditionell fest

December 2008
”Mikołajki” - traditionell julfest för barn
”Oplatek” traditionellt julmöte för Ogniwo´s medlemmar
Nyårsafton
Dessutom följande regelbundna aktiviteter:
Rytmik och barndans
Svenska för nybörjare
Svenska fortsättningskurser
Svenska – Konversationskurs
Kurser i samhällskunskap för nyanlända.
Kurser i engelska för nybörjare
Verksamhet för polska förskolebarn.
Kurser i 1700-talsdanser. ”Colombine”grupp.
Folkdansgruppen ”Piastowies” dansverksamhet.
Föreningens bibliotek och videotek öppet 5 dagar i veckan.
Hälsokurser för kvinnor.
Diskussionsserie med temat ”Kvinnans roll i samhället”.

Polska Sällskapet Ogniwo förutom sin ordinarie verksamhet planerar bedriva extra verksamhet i form av:
1. Litterär Kaffe där journalister, författare och poeter skall presentera sina verk och träffa nya läsare.

2. För att öka integration med det svenska samhälle bland nyanlända polacker och äldre skall vi starta ny verksamhet i samarbete med Kungholmens PRO vi kallar det ”Samtalen vid bordet”. Varannan lördag skall vi ordna möte kring ett bord, dukat med polska och svenska maträtter där vi skall föra samtal om aktuella nyheter och problematik . I varje möte skall svenska pensionerade lärare delta.

3. Presentation av polska musiker och sångerskor i kulturarrangemang
Vi har bara i Stockholmsregionen många professionella polska artister. Av alla dom har vi samarbete med 20 musiker och tre sångerskor, och vill anordna under år 2008 två konserter.
maj 2008 konsert i Kungsträdgården och en konsert på hösten