Välkommen till Polska Sällskapet Ogniwo i Stockholm


Ogniwo


Sällskapet uppgift är att upprätthålla polska traditioner samt att sprida polsk kultur både bland polska emigranter och i det svenska samhället. Sällskapet bedriver aktiviteter för såväl barn och ungdomar som vuxna.

100th Anniversary of Poland Regaining Independence

Polish Association „Ogniwo”
together with cooperating organisations invites
on Sunday 11th November
in hours 13.30 - 15.30
foyer at ABF Stockholm (Sveavägen 41)
for the opening of exhibition
„PATH TO INDEPENDENCE”
and for the lecture
„100 years of regained independence
& 100 years of electoral rights for women”
Krystyna Jagielska-Gasińska & Joanna Janasz
Musical setting Jerzy Malbork


Tidigare aktiviteter

Styrelsen

Hita hit

polen på skansen
wystawa

Medlemskap

Vill du bli medlem i Ogniwo i Stockholm kontakta oss
på telefon 08-653 20 52
eller mail info@ogniwo.se
Innan du kontaktar oss vill vi att du läser igenom våra stadgar
så du är införstådd med dem och accepterar dem.
Medlemsavgiften är idag på 150 kr/medlem och år.
Vårt postgiro är 850587-7.