Zarząd

Dariusz Gasinski dariusz.gasinski@ogniwo.se ogniwogasinski
Elżbieta Bujak elzbieta.bujak@ogniwo.se Bujak
Krystyna Jagielska-Gasińska krystyna.jagielska-gasinska@ogniwo.se Jagielska-Gasińska
Anna Łukasik anna.lukasik@ogniwo.se Łukasik
Elżbieta Myhrén elzbieta.myhren@ogniwo.se
Maria Olsson maria.olsson@ogniwo.se Olsson
Grazyna Piątek grazyna.piatek@ogniwo.se Piątek
Joanna Janasz joanna.janasz@ogniwo.se Janasz
Ewa Rivera ewabydg@yahoo.se Rivera
Cecilia Sobocinska info@inord.se Sobocinska