Witamy na stronie Towarzystwa Polaków OGNIWO w Sztokholmie

O nas

Zadaniem Towarzystwa jest podtrzymanie polskich tradycji, a także szerzenie i popularyzacja kultury polskiej wsród Polonii jak i społeczeństwa szwedzkiego.

Działalność Towarzystwa

Działalność Towarzystwa skierowana jest do wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

Przy "OGNIWIE"

Przy "OGNIWIE" działa Polski Zespół Folklorystyczny Piastowie, Niezależny Związkek Harcerstwa "Kaszuby".
Towarzystwo Polaków "Ogniwo" jest członkiem Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji.

"OGNIWO"

"OGNIWO" prowadzi działalność kulturalną organizując spotkania z pisarzami, artystami i ciekawymi ludźmi działającymi na terenie Sztokholmu.

Cele Towarzystwa Polaków Ogniwo

Podstawowym celem działalności Towarzystwa Polaków "OGNIWO" jest krzewienie klultury i tradycji zarówno polskich jak i szwedzkich.

Ogniwo stało się dla jego członków pomostem między Polską, a Szwecja. Zalążkiem powstania organizacji był Komitet Polonijny, którego celem było zorganizowanie zbiórki srodków finansowych na odbudowe kraju po II Wojnie Światowej. Przy poparciu szwedzkiego Invandrarverket doszło do powstania T.P.”Ogniwa” w dniu 18 lutego 1971 roku. Jako organizacje szwedzką „Ogniwo” obowiązywał i nadal obowiązuje statut organizacji otwartej, demokratycznej i apolitycznej.

Zobacz naszą historię w zdjęciach:

Bieg dla Niepodległej 2021

Piastowie

Salon Jesienny

Bieg dla Niepodległej 2019

Kawaleria Rustica

40-lecie

Świąteczne

SABAT

Dni Polskie

Koncerty

Poprzedni Zarząd Ogniwa

Zofia Kraszewska, jedna z pierwszych założycielek Ogniwa

 

Do grupy założycieli Ogniwa należą: Zdzisław i Zofia Kraszewscy,

Stanisław Pluciński, Franciszek Franek,  Gerd i Jan Osekowscy, Stefania Sehr, Irena Schenk, Dagny Bengston,  Jolanta i Janusz Halkiewicz, Danuta i Adam Jedrzejowscy, Emilia i Zbigniew Nowiccy, Ryszard Gajecki,  Bogdan Pasternak.

Pierwszym prezesem został wybrany Zdzisław Kraszewski, a po jego śmierci pracę kontynuowała żona Zofia Kraszewska. Zdzisław Kraszweski był starszym marynarzem okrętu podwodnego ORP RYS, internowanym podczas II Wojny Światowej. Do Zarządu Ogniwa wybrano również Stanisława Plucińskiego, kolegę z ORP RYS. Wiceprezesem został Franciszek Franek, były więzień obozów koncentracyjnych, przybyły do Szwecji dzięki akcji szwedzkiego Czerwonego Krzyża.

Pierwsze zebrania odbywały sie rotacyjnie w mieszkaniach członków zarządu, aż do chwili otrzymania od komunalnych władz szwedzkich przy ulicy Vasagatan 38, którego uroczyste otwarcie nastapiło 23 marca 1973 roku. W tym samym roku powstał przy Ogniwie zespół folklorystyczny "Piastowie", który do dzis jest chlubą i dumą organizacji.

Od 1974 roku dziala przy klubie biblioteka, która liczy obecnie kilka tysięcy tomów. Od 23 kwietnia 1977 roku Ogniwo jest czlonkiem Centralnego Zwiazku Organizacji Polonijnych CZOP (dzisiejsze Zrzeszenie Organizacji Polonijnych - ZOP), organizacji jednoczacej organizacje polonijne o podobnych zainteresowaniach i programach działania.

 

W 1978 w 4 rocznicę Ogniwa powstał pierwszy Biuletyn Kulturalny, który pod redakcja Ewy Karmańskiej ukazywał się regularnie raz na kwartał. Biuletyn spełniał również rolę informacyjną i pomagał w utrzymywaniu kontaktu z członkami towarzystwa. W redakcji biuletynu uczestniczyli równiez państwo Zofia i Zdzisław Kraszewscy oraz Halina i Janusz Loreńscy. Pracę wykonywano społecznie pokrywając z własnych funduszy koszty związane z wydawaniem pisma.

W 1978 roku z powodu rozbiórki domu przy Vasagatan 38, gdzie znajdowała się siedziba towarzystwa, Ogniwo zmuszone było do przeprowadzki do lokalu zastępczego przy ulicy Vastmanagatan 50.
Z powodu wysokich kosztów lokalowych Ogniwo zmuszone było do kolejnych przeprowadzek z ostateczną siedzibą przy Sysslomansgatan 8.

1 grudnia 1988 roku wybrany został nowy zarzad TP "Ogniwo". Ustępujacy zarząd zamknął epokę 17-letniej działalności pod przewodnictwem państwa Kraszewskich. Pelna dokumentacja Ogniwa zostala przekazana przez Zofie Kraszewska do archiwum polonii w Pultusku.

Nasz adres

Sysslomansgatan 8, 100 61 Stockholm

Kontakt

kontakt@ogniwo.se